Grön Arena

Med start nu i maj och fortsättning i höst, så går vi en kurs i Hushållningssällskapets regi, som heter Grön Arena.

Det är ett koncept som syftar till utveckling av gårdar, som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.

Tjänsterna anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalitet.

Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Hos oss finns möjlighet till många meningsfulla aktiviteter och sysselsättningar, alltifrån att sköta djur (hästar, får, höns) och gå på hundpromenader till att laga mat och baka, röja sly och ta ner träd, såga och hugga ved, sköta trädgård, odla i växthus och på friland.

Vi erbjuder daglig verksamhet inom LSS, praktisk SFI undervisning och/eller ett annorlunda alternativ för barn som inte går i skolan.

Vi upplåter allt som gården har i form av lokaler, trädgård, mark och skog till intresserade kunder, i första hand närliggande kommuner.

Deltagarna har egen personal med sig och vi kan ordna hämtning och lämning före och efter arbetsdag.

Vartefter vi går kursen och lär oss mer, så kommer mer info ut på hemsidan.