Vi planerar att renovera köksflygeln, som syns på bilden nedan.

Vi ska ordna med kök, toalett och dusch samt ett “skolkök”, för att kunna erbjuda kurser i osttillverkning. Detta kommer att ske i samarbete med Magnus och Anna Hedström, Gälletorps gårdsmejeri.