Friluftsgudstjänster

Vi hoppas kunna bjuda in till friluftsgudstjänst även i sommar.

Datum kommer senare.

Bilden visar Magnus Hedström som bjöd på musik och andakt i augusti 2019.

Tag med kaffekorg och gärna egen stol.