Teaterföreställningar

Vi har tankar om att kunna ha sommarteaterföreställningar på Grimmestorp.

Vi har nära kontakt med några skådespelare, utbildade på Teater Alma i Stockholm och vi har även kontakt med en möjlig regissör,nämligen Tommy Johansson, som är från Sandviken och som gjort en fantastisk insats på Smedsgården, ett museum om järnverket och människorna där. Han har varit en mycket uppskattad guide. Dessutom är han politiker, personalvetare, skådespelare och historienörd.